Účtovníctvo / Accounting Services

  • Poskytovanie služieb jednoduchého a podvojného účtovníctva pre malé a stredné podniky, neziskové organizácie aj SZČO
  • Príprava a podanie daňových priznaní (DPH, Daň z príjmu)
  • Mzdové účtovníctvo
  • Ekonomické poradenstvo