Novinky a články

Ďalšia novinka Patricka Lencioniho práve vyšla

14.01.2016 20:17
Vo vydavateľstve Porta Libri opäť tento rok pred Vianocami vyšla ďalšia kniha Patricka Lencioniho, s názvom PRÍČINA SMRTI: MÍTING. Marek Markuš zo spoločnosti Vocato s.r.o. sa významnou mierou podieľal na edičnej príprave tejto knihy. Patrick Lencioni, autor bestsellerov ako "Päť príčin...

"Work-Life Sketching"

15.05.2015 23:46
  Čo je "Work-Life Sketching"? Zuzana Markušová z tímu VOCATO začala úspešne so svojimi individuálnymi klientami používať novú tvorivú techniku - "Work-Life Sketching". Príďte si to vyskúšať. Do kolesa životnej rovnováhy si budeme kresliť a písať ako vyzerá (a ako by mohol vyzerať)...

"Doing Good while Doing Good Business" workshop

30.04.2015 22:54
Marek Markuš z tímu VOCATO sa podieľal na vytvorení nového formátu workshopu pre začínajúcich mladých "misijných" podnikateľov, ktorý má názov: "DOING GOOD while doing GOOD BUSINESS". V spolupráci s Global Enteprise Network (GEN) medzinárodnej kresťanskej organizácie "The Navigators", Marek ponúka...

Nová kniha Patricka Lencioniho: "Najdôležitejšia konkurenčná VÝHODA"

06.11.2014 22:21
VÝHODA od Patricka Lencioniho je konečne kniha, ktorá definuje systémy riadenia ľudských zdrojov ako dôležitú súčasť stratégie firmy. Príliš veľa lídrov stále považuje HR systémy len za administratívny a „podporný“ proces. Patrick to však pomenováva inak a podľa mňa celkom správne: HR systémy sú...

MBTI workshop v zajatí rakúskych Álp

11.08.2014 20:14
V júni 2014 tím Vocato zrealizoval interaktívny workshop typológie MBTI (Myers Briggs) pre slovenský tím farmaceutickej firmy Lundbeck, počas ich výjazdového firemného stretnutia pri krásnom jazere Grundlsee v Rakúsku. Cieľom workshopu bolo skvalitnenie tímovej spolupráce, cez hlbšie porozumenie...

Hľadáme (a nachádzame) novú generáciu lídrov vo vzdelávaní

07.08.2014 20:15
Zuzana Markušová z poradenskej spoločnosti VOCATO s.r.o. pomáha Bilingválnemu gymnáziu C.S.Lewisa v Bratislave (www.bilgym.sk) s hľadaním nových talentov pre vedenie školy. Toto inovatívne gymnázium sa za relatívne krátku dobu svojej existencie stalo lídrom vo vzdelávaní detí na Slovensku - v...

MULTI-KARIÉRING – hľadanie zmysluplnosti vo všetkom, čo robíme

04.02.2014 20:50
    Chcete kariéru, ktorá má zmysel a napĺňa vás? Možno pracujete v kaviarni alebo v serióznej veľkej firme, alebo ste učiteľka v škole, a či lekár v nemocnici a túžite, aby vaša práca mala zmysel. Takmer v každom zamestnaní sa dá zmysel nájsť. Dobre to ilustruje starý...

Známa kniha o budovaní tímov vyšla na Slovensku

18.12.2013 21:47
Vo vydavateľstve Porta Libri vyšla v októbri 2013 kniha Patricka Lencioniho, "Päť príčin nefunčnosti tímov." Marek Markuš zo spoločnosti VOCATO s.r.o. spolupracoval na redakčnej príprave a vydaní tejto knihy v slovenskom preklade. Kniha sa v USA rýchlo zaradila medzi bestsellery New York Times...

VOCATO na seminári pre mladých bulharských podnikateľov

05.11.2013 22:23
Marek Markuš sa zúčastnil seminára "Doing Good while Doing Good Business", pre začínajúcich mladých podnikateľov v Sofii, v Bulharsku. Marek viedol krátky workshop o "Kariérnych kotvách" a o mentoringu. Model "kariérnych kotiev" je výborný nástroj, ktorý VOCATO používa v procese kariérneho...

Marek Markuš a VOCATO na knižnom veľtrhu vo Frankfurte

05.11.2013 21:35
Marek Markuš sa zúčastnil v rámci podpory projektu Porta Libri série rokovaní na knižnom veľtrhu vo Frankfurte. Marek so zástupcami partnerských vydavateľstiev z USA a Veľkej Británie rokoval o súčasných projektoch a o edičnom pláne Porta Libri na rok 2014. Rozvoj nových knižných edícií pre nové...
1 | 2 >>