"Doing Good while Doing Good Business" workshop

30.04.2015 22:54

Marek Markuš z tímu VOCATO sa podieľal na vytvorení nového formátu workshopu pre začínajúcich mladých "misijných" podnikateľov, ktorý má názov: "DOING GOOD while doing GOOD BUSINESS". V spolupráci s Global Enteprise Network (GEN) medzinárodnej kresťanskej organizácie "The Navigators", Marek ponúka 2-dňový workshop, ktorého cieľom je inšpirovať mladých začínajúcich podnikateľov, aby už od začiatku v svojom podnikaní rozvíjali princíp "Tripple Bottom Line", ktorý v koncepte GEN zahŕňa zvyšovanie ekonomickej efektívnosti, pozitívny sociálny dopad a vytváranie prostredia pre duchovný rozvoj jednotlivcov. Workshop je k dispozícii v anglickom jazyku a doteraz bol realizovaný raz v Bratislave a dvakrát v Sofii. Viac informácii tu: 

https://prezi.com/y1e-ral89vva/dgdb/#