Marek Markuš a VOCATO na knižnom veľtrhu vo Frankfurte

05.11.2013 21:35

Marek Markuš sa zúčastnil v rámci podpory projektu Porta Libri série rokovaní na knižnom veľtrhu vo Frankfurte. Marek so zástupcami partnerských vydavateľstiev z USA a Veľkej Británie rokoval o súčasných projektoch a o edičnom pláne Porta Libri na rok 2014. Rozvoj nových knižných edícií pre nové cieľové skupiny čitateľov, je súčasťou strategického plánu trvalej udržateľnosti tohto vydavateľstva. "Frankfurt 2013 nás opäť posunul ďalej. Naše najdôležitejšie edície sú (1) Rodina, manželstvo a výchova detí, (2) Knihy C.S.Lewisa a (3) Knihy pre líderstvo a profesionálny rozvoj. Pre všetky kategórie máme dohodnuté nové zaujímavé tituly od autorov ako Gary Chapman, Kevin Leman, Patrick Lencioni a ďalších", povedal po veľtrhu Marek Markuš.