Marek Markuš na konferencii o sociálnom podnikaní v Indonézii.

07.02.2013 15:08

Marek Markuš sa zúčastnil konferencie GEN o sociálnom podnikaní v Indonézii. GEN - Global Enterprise Network je iniciatíva medzinárodnej rozvojovej a misijnej organizácie The Navigators, ktorej cieľom je podpora a rozvoj projektov sociálneho podnikania, ktoré chcú rozvíjať tzv. TBL - Tripple Bottom Line stratégiu pri svojom podnikaní. V ponímaní Global Enterpsie Network sa pod pojmom "trojnásobná výsledovka" rozumie paralelné sledovanie cieľov: 

  • ekonomickej udržateľnosti a efektívnosti,
  • pozitívneho sociálneho (a envoronmentálneho) dopadu,
  • duchovného rozvoja jednotlivcov a komunít danej spoločnosti. 

Nie je náhoda, že sa konferencia konala práve v Indonézii, v rekreačnom stredisku Telunas Beach.Telunas je totiž dobrý príklad úspešnej implementácie TBL stratégie. Ide o rekreačné zariadenie, ktoré poskytuje skvelé služby a dosahuje dobré ekonomické výsledky. Zároveň sa angažuje v komunitnom rozvoji miestnej komunity - v okolí strediska sa nachádza množstvo malých dedín pôvodných rybárov a ich rodín, ktorým doslova vymiera pôvodný zdroj živobytia. Pracovníci Telunas Beach pracujú z miestnymi školami a organizáciami, aby podporili vzdelávanie mladých ľudí, aby neodišli do miest (kde by len rozšírili oblasti chudobných slumov), ale aby priniesli nový ekonomický rozvoj tam, kde žijú. Tým sa tiež otvára priestor pre duchovný rozvoj týchto ľudí.