VOCATO na seminári pre mladých bulharských podnikateľov

05.11.2013 22:23

Marek Markuš sa zúčastnil seminára "Doing Good while Doing Good Business", pre začínajúcich mladých podnikateľov v Sofii, v Bulharsku. Marek viedol krátky workshop o "Kariérnych kotvách" a o mentoringu. Model "kariérnych kotiev" je výborný nástroj, ktorý VOCATO používa v procese kariérneho poradenstva. Účastníci mali možnosť zistiť, čo je ich primárna motivácia pre podnikanie. Marek tiež použil staroveký príbeh Sv.Barnabáša a Sv.Pavla na ilustráciu dôležitosti mentoringu pre úspech v podnikaní aj v osobnom živote mladého lídra.