"Work-Life Sketching"

15.05.2015 23:46

 

Čo je "Work-Life Sketching"?

Zuzana Markušová z tímu VOCATO začala úspešne so svojimi individuálnymi klientami používať novú tvorivú techniku - "Work-Life Sketching". Príďte si to vyskúšať. Do kolesa životnej rovnováhy si budeme kresliť a písať ako vyzerá (a ako by mohol vyzerať) váš spokojný a zmysluplný život. Táto technika vám pomôže hľadať odpovede na otázky, ako napr.: Aký je vlastne môj život v celej jeho šírke? Ako som na tom? Ktoré sú najdôležitejšie tri oblasti, ktoré by som rád vo svojom živote vylepšil?

Budeme spolu kresliť nielen situáciu vo vašej práci. Skúsime načrtnúť najmä to, ako si predstavujete optimálny život mimo vašej práce. Artikulovanie, kreslenie a triedenie našich predstáv o budúcnosti nám pomáha definovať naše kariérne a životné smerovanie.