Human Resources Consulting

 - Konzultačné služby v oblasti riadenia ľudských zdrojov

 

  Social Enterprise Development

 - Konzultačné služby v oblasti plánovania, rozvoja a riadenia sociálnych podnikov

 

 Účtovníctvo / Accounting Services

 - Daňové a mzdové účtovníctvo pre malé a stredné firmy a SZČO