Career Development & Kariérny koučing

 •   Career assessment - komplexný posudok rozvoja kariéry & následný koučing   
 •   Kariérne poradenstvo pri hľadaní práce
 •   Kariérne testy - typológia MBTI, Kariérne kotvy, Holland, Strong interest inventory a iné
 •   Outplacement - podpora HR a manažéra pri odchádzajúcich zamestnancoch
 •   "Work-Life Sketching" - identifikácia top troch oblastí života v práci i mimo nej, ktorým sa viac venovať 

MBTI workshop Sebapoznania

 •   Jednodňový alebo poldenný modul pre pracovné tímy z oblasti služieb biznis ako aj neziskového sektora   
 •   Každý účastník získa pred workshopom príležitosť identifikovať svoj MBTI osobnostný profil Step I na základe online dotazníka
 •   Cieľom workshopu je posilnenie tímovej spolupráce cez sebapoznanie: vďaka lepšiemu poznaniu seba samého a zároveň spoznaniu osobnostných typov ostatných členov tímu je šanca na ocenenie odlišností a efektívnu vzájomnú spoluprácu

Personal Career Assessment & Development

 •   Celkový posudok / Assessment zručností, hodnôt a motivátorov v kariére
 •   Plány individuálneho rozvoja pre jednotlivcov
 •   Koučing manažéra pri práci a rozvoji svojich ľudí
 •   Dni rozvoja vo firme / Development days

Headhunting & Recruitment

 •   Výber kľúčových pozícií pre firmy z oblasti: retailu, pharma, shared services a služieb a overenie referencií

Interim HR projekty / externé riadenie ľudských zdrojov (1- 6 mesiacov)

 •   Outsourcing úloh HR oddelenia - organizačná štruktúra, kompetenčný model, onboarding proces
 •   Rozvoj a implementácia HR systémov, smerníc a firemných politík
 •   Doplnenie chýbajúcich kapacít na oddelení ľudských zdrojov (ak je HR dočasne na PN, MD)
 •   Podpora pri nástupe nových zamestnancov (napr. cudzincov = Career Transition Coaching)

____________________________________________________

Referencie:

Počas 5 rokov som absolvovala viac než 200 koučingových stretnutí s individuálnymi klientami

Spolupracujem na projektoch s

.týždeň Časopis
– Headhunting
-  Individuálny kariérny koučing
Lundbeck (pharma)
            - MBTI workshop sebapoznania v tíme
            - Individuálne kariérne poradenstvo
Schneider Electric
            - programy Career Assessmentu
Teach for Slovakia
            - programy kariérnej orientácie
CS Lewis Bilingual School & NARNIA
               - Recruitment
               - workshopy Kariérnej orientácie
Marco Polo (fashion retail)
– Headhunting 
– Rozvoj manažéra pri manažovaní ľudí
Armour Group (Printing)
– Headhunting & Executive Search
-  Individuálne kariérne poradenstvo pre manažment
Real Estate Development Group
– Executive search  (Board member)
-  Kariérne poradenstvo a koučing
Manna Catering Services
 – Individuálny kariérny koučing
– HR Audit & HR Policies interim projekt
Pedersen & Partners
– medzinárodné projekty vyhľadávanie top executives
For Business Excellence
Slovak Atlantic Commission
Nadácia Socia - CVI: 
Personal Assessment, Development Centres
Narnia & CS Lewis Bratislava - Kariérne plánovanie a recruitment

a mnohí ďalší..