KARIÉRNE PORADENSTVO A KOUČING

Ako prieskumy ukazujú, pri kariérnych rozhodnutiach zapájame čoraz viac subjektívnych informácií. Napr.ak stojíme pred dôležitým rozhodnutím. Kľúčové je rozumieť tomu, čo nás motivuje, čo vnímame ako dôležité, čo vieme o sebe a ako efektívne využívame doterajšie skúsenosti - všetko to má priamy vplyv na naše vnímanie spokojnosti v kariére.

Podporujem jednotlivcov i celé tímy vo firmách aby uplatňovali svoje talenty tak, že pracujú produktívne, žijú naplno a hľadajú zmysel. A popritom majú viac zábavy!

Človek si vyberá prácu kde je efektívnejší, spokojnejší, teda menej stresovaný a napokon aj zdravší ... (ak pozná seba). S mojimi klientami pracujem v duchu hľadania zmysluplnosti vo svojej práci.

Logoterapia Viktora Frankla (neurológ a psychiater, prežil holokaust) hovorí že: „ Je to práve samotný hon za šťastím, ktorý získať šťastie človeku neumožňuje - a preto má hľadať vo svojej práci skôr zmysel než samotné šťastie." 

Šťastie - zdá sa, je náš cieľ, avšak hľadať v šťastí zmysel, je naša potreba.

KTO SA S NAMI RADÍ

 • Jednotlivci, hľadajúci oblasť profesného uplatnenia v súlade s vnútornými hodnotami 
 • Manažéri, ktorí si tvoria kariérny plán, životnú a profesnú víziu, príp.zvažujú viaceré ponuky
 • HR pracovníci, ktorí chcú odhaliť aj vnútorný potenciál talentov vo firme
 • Študenti - stredoškoláci, vysokoškoláci, kam smerovať svoje ďalšie štúdium, príp. prvú prácu
 • Človek po dlhšej pauze ako materská alebo choroba -  ak sa chce zorientovať v ponukách a poradiť sa ohľadom CV, Linkedin
 • Kto hľadá prácu a chce vyhrať aj to posledné kolo
 • a...každý, kto hľadá zmysel osobného naplnenia v tom, čo robí.

PRÍNOSOM KARIÉRNEHO KOUČINGU JE

 • Impulz a inšpirácia k ďalšej práci na sebe samom: obnoviť a znovuzaviesť rituály do svojho života
 • Spoznanie seba samého: čo ma motivuje, čo považujem za dôležité, čo ma baví a čo mi ide
 • Nájdenie vlastných zdrojov: čoho sa nevzdám, čo u mňa dominuje ak stojím pred dôležitým kariérnym rozhodnutím

Možno to bude prvý krát vo vašom živote, kedy venujete čas rozhovoru o sebe a svojom kariérnom rozhodovaní s človekom, ktorému záleží na tom, aby ste urobili optimálne kariérne rozhodnutie. Tešíme sa na Vás.

A. SLUŽBY KARIÉRNEHO KOUĆA PRE JEDNOTLIVCOV = CAREER ASSESSMENT

Ako kariérny kouč pracujem s jednotlivcami na rozvoji alebo zmene profesnej kariéryAko komplexné posúdenie súčasnej pozície, predošlých skúseností, cez testovanie a spätná väzba na vyplnenú kariérnu diagnostiku - 2 x 120min (výsledkom je správa = Personal Career Report)

 1. CAREER COACHING (strenghts focused)  - podporný proces dlhodobého nasmerovania sebarozvoja v kariére - 6 x 90 min

 2. KONZULTÁCIE A PODPORA pri hľadaní práce - individuálne stretnutia zamerané na identifikáciu vhodného pracovného miesta

 3. WORK LIFE SKETCHING  - vizuálna metóda kreslenia vlastnej kariéry s cieľom zachytiť 3 oblasti, kde spokojnosť pokrivkáva

 4. ANNUAL CAREER CHECK UP - audit kariéry koučingovým rozhovorom - odporúča sa každému raz za rok vlastnú kariéru preveriť - konzultácia

AKO DLHO A KDE STRETNUTIA PREBIEHAJÚ

 • Career assessment trvá 2x120min. Optimálny rozsah sú dve sedenia v priebehu dvoch týždňov.
 • Cena pre jednotlivcov: od 99 EUR / sedenie.Kde? podľa vašich možností v Bratislave a okolí. Ak ste mimo Bratislavy, tak cez Skype.
 • Kariérny koučing prebieha väčšinou v priebehu 6 mesiacov (jedno stretnutie za mesiac) - cena/termín podľa dohody
 • Kariérny check up je jednorázové stretnutie - v trvaní 120 min (podporené 60 min Pre-workom pred stretnutím)
B. SLUŽBY KARIÉRNEHO KOUČA PRE FIRMY = SELF AWARENESS & CAREER WORKSHOPS

Vo firmách a nekorporátnych organizáciách realizujeme workshopy ako programy kariérneho rozvoja napr. počas kvartálnych, ročných pracovných stretnutí, najčastejšie ide o:

 •  workshopy Efektívnej spolupráce cez sebapoznanie podľa MBTI - (4-6 hod) pre 6 až 25 ľudí
 •  workshopy Kariérnej orientácie podľa Ed Scheina - (3-4 hod) pre10 až 30 ľudí
 • WORK LIFE SKETCHING  - obľúbený seminár (počas týždňov rozvoja vo firmách)

Referencie: Lundbeck, Habitat, CS Lewis, Narnia, Integra