Social Enterprise Development

  • Poradenstvo v oblasti plánovania, rozbehu a rozvoja projektov sociálneho podnikania.
  • Vývoj modelových príkladov podnikateľských zámerov postavených na silnej misii (missional enterprises).
  • Osobná mentoringová podpora sociálnych inovátorov.

Aktuálne projekty:

 

Porta Libri

Vydavateľský projekt, ktorý sa zrodil v 90.rokoch v prostredí mimovládnej organizácie SEN (Stredo-Európska Nadácia). Porta Libri bola roky riadená ako klasická nezisková organizácia a financovaná z grantov. Po presune aktivít SEN do zahraničia, bol Marek Markuš prizvaný do novej správnej rady vydavateľstva, s cieľom transformovať Porta Libri na trvalo-udržateľný projekt sociálneho podniku. Marek viedol proces transformácie a reštrukturalizácie záväzkov vydavateľstva, ktorý vyvrcholil založením novej obchodnej spoločnosti Porta Libri družstvo v roku 2010. Marek sa odvtedy aktívne podieľa na riadení vydavateľstva, ako predseda predstavenstva. Novým heslom vydavateľstva je "Knihy, z ktorých rastiete." Sociálnym poslaním Porta Libri je prispievať k osobnému a duchovnému rozvoja jednotlivcov, prostredníctvom vydávania kvalitnej litaratúry, trvalo-udržateľným spôsobom. Viac info na www.porta.sk

 

Rock Tirana

Rock Tirana je lezecké centrum, ktoré funguje ako nízkoprahové centrum pre deti z ulice v centre Tirany. Rock Tirana je projekt neziskovej organizácie D3 v Albánsku, ale je riadený a financovaný ako sociálny podnik. Projekt po 2 rokoch dosiahol prevádzkovú finančnú samoudržateľnosť. Marek Markuš je členom správnej rady projektu a poskytuje projektovému tímu ekonomické poradenstvo. Viac info na www.rocktirana.com

 

WOODmarket

Sociálny podnik v Pezinku, ktorý vyrába a dodáva palivové drevo pre firmy aj domácnosti. Sociálnym poslaním firmy WOODmarket je vytvárať pracovné príležitosti pre ľudí bez domova v Pezinku a v okolí. Marek Markuš poskytuje pravidelnú mentoringovú podporu a poradenstvo zakladateľom projektu. Viac info na www.woodmarket.sk