Príbehy z trhoviska

30.01.2016

Konferencia so Stevenom Garberom

25 rokov chodíme 's kožou na trh' - čo sme sa naučili a čo s tým budeme robiť...

Milí priatelia,
ďakujeme všetkým tým, ktorí sa zúčastnili skvelých dvoch dní so Stevenom Garberom. Pre tých, ktorí nemohli prísť ponúkame aspoň malú ochutnávku vo forme "sketchnote" obrazkov od Natalii Luptakovej: