Otestujte sa

a príďte sa s nami porozprávať čo to znamená práve pre VÁS

MBTI® – 16 osobností (16 personality types)

Typový indikátor podľa Myers-Briggs je dotazník osobnosti, ktorý vychádza z teórie psychiatra Carla G Junga. Je to celosvetovo najpoužívanejší dotazník v oblasti poradenskej psychológie na určenie odlišností medzi ľuďmi s dôrazom na osobnostný rozvoj.

MBTI® pomáha jednotlivcom porozumieť tomu, čo považujú v živote za dôležité (priam kľúčové) a na základe, akých kritérií robia dôležité rozhodnutia v súkromnom živote a v práci.

RIASEC – KARIÉRNY KĽÚČ

Ľudia sa o sebe najviac učia, ak si vyberú študijný odbor alebo zamestnanie, ktoré "sedí" k ich typu osobnosti a záujmom. Líniu dotazníku KARIÉRNY KĽÚČ udáva teória Dr. Hollanda. Doporučuje konkrétne kroky, ktoré urobiť pri určovaní povolania a vhodných schopností pre istú prácu.

Podľa teórie RIASEC ľudia vo všeobecnosti spadajú do jedného zo 6 osobnostných typov: Realistic, Investigative, Artistic, Social, Enterprising, Conventional.


Detailná správa z dotazníka poskytuje odporúčané povolania, ktoré vyhovujú záujmom a schopnostiam jednotlivca.

Dotazník je vhodný pre každý vek,

od študentov na strednej škole až po pracujúcich dospelých.


StrengthsFinder®

Clifton Strengths assessment

"Each person's greatest room for growth is in the areas of his or her greatest strength." - Donald O. Clifton

Poznáte svoje silné stránky? Viete ako môžete rozvíjať Vaše talenty tak, aby ste z nich mohli ťažiť nielen vo Vašom osobnom, ale aj profesnom živote? Viac o tzv. 'Clifton Strengths' sa dozviete viac práve tu.


– ENG –

How can I develop my talents and turn them into strengths so that I can effectively impact my life both personally and professionally? Click here to learn more about Clifton Strengths and mainly to discover what you are naturally good at.