O nás

Vocato s.r.o. je konzultačná firma, ktorej platformou je realizácia osobného obdarovania a poslania jej zakladateľov. Názov našej spoločnosti - VOCATO, latinské slovo znamená POSLANIE, resp. POVOLANIE. Veríme, že každý človek je obdarovaný schopnosťami a zručnosťami, ktorými môže najviac prispieť pre rozvoj a prosperitu svojho okolia - vo svojom zamestnaní, vo svojej rodine, vo svojej komunite. Tieto by mal objaviť a rozvíjať. Každý zo zakladateľov VOCATO má svoju špecifickú oblasť, v ktorej sa snaží svojim klientom pomáhať v rozvoji ich vlastného poslania. 

Zuzana Markušová je kariérny poradca a kouč. Pomáha klientom ujasniť a dosiahnuť svoje profesionálne a osobné ciele, formou väčšej spokojnosti v kariére, vyrovnaným životom v práci i doma. Ujasnením a uistením svojich možností na trhu práce.

Zuzana pôsobila veľa rokov v oblasti headhuntingu a rozvoja ľudských zdrojov (HR). Má zvláštne obdarovanie vidieť v ľuďoch skrytý potenciál, vymyslieť na mieru "ušitý" rozvojový plán a nájsť pre nich rolu, pre ktorú sa narodili. Sledujte Zuzanu na LinkedIn

Marek Markuš má 13 rokov skúseností v oblasti plánovania, budovania a rozvoja malých sociálnych podnikov. Poslaním Mareka je pomáhať druhým ľuďom budovať a rozvíjať ich malé firmy a organizácie, ako trvalo-udržateľné platformy pre všestranný ekonomický, sociálny a duchovný rozvoj jednotlivcov. 

Elena Marešová už viac než 15 rokov poskytuje kvalitné služby v oblasti účtovníctva a mzdovej agendy. Outsourcing týchto podporných procesov je pre mnohé malé firmy dôležitou stratégiou, ako sa plne venovať svojmu skutočnému poslaniu a teda kľúčovým procesom. Elena im to svojimi službami umožňuje.