Blog

čím žijeme a čo čítame

5 rýchlostí

19.06.2016

Ľudia na celom svete zápasia s hľadaním rovnováhy medzi pracovným a osobným životom. Byť vysoko produktívny a zvládať súčasne dynamiku medziľudských vzťahov je v dnešných časoch nesmierne náročné. Nehovoriac o tom, ako si nájsť čas na dobitie vlastných bateriek.

25 rokov chodíme 's kožou na trh' - čo sme sa naučili a čo s tým budeme robiť...